Veri – Sayma ve Olasılık Konu Anlatımı

5q2iyloeb4k6dhfa3yxhn7zmfx6jc3sachvcdoaizecfr3dnitcq 0 0 - Veri - Sayma ve Olasılık Konu Anlatımı

ÇİZGİ GRAFİĞİ

 Verilerin yatay ve dikey eksendeki değerleri işaretlenerek bulunan noktaların çizgilerle birleştirilmesi sonucunda elde edilen grafikler çizgi grafikleridir.

SÜTUN GRAFİĞİ

 Sütun grafiği türünde toplanan bilgiler sütun şeklindeki grafiklerle gösterilir. Sütun grafiğinde iki eksen vardır. Yatay ve düşey eksende ölçülen değerlerin birbirine göre duruları sütunlarla (çubuklarla) belirtilir.

HİSTOGRAM

 Histogram nedir?.. Gruplandırılmış bir veri dağılımının sütun grafiğiyle gösterimine histogram adı verilir ya da bir başka deyişle terarlı sayılardan oluşan verilerin, uygulanan işlemlerden sonra önce tabloya, tablodan yararlanarak grafiğe aktarılmasıdır.

DAİRE GRAFİĞİ

 Eldeki verilerin daire dilimleri biçiminde sunulmasıdır. Değişkenlerin bir bütün içerisindeki oranları, yüzde veya merkez açı ölçüleri gösterilerek hazırlanır.

MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILIM ÖLÇÜLERİ

ARİTMETİK ORTALAMA

x1, x2, x3… , xn olan n adet verinin aritmetik ortalaması, (x1 + x2 + … + xn) / n dir.

MEDYAN (ORTANCA)

Küçükten büyüğe sıralanmış bir sayı dizisinde;

Terim sayısı tek ise ortadaki terime medyan adı verilir.

Terim sayısı çift ise ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasına medyan denir.

MOD (TEPE DEĞER)

Bir veri grubundaki en çok tekrarlanan değere mod (tepe değeri) ismi verilir.

Herhangi bir veri grubundan bir adetten fazla tekrar eden değer yoksa bu veri grubunun modu yoktur ya da;

Aynı sayıda tekrar eden birden fazla değer varsa mod değeri de birden fazla olur.

AÇIKLIK (RANJ – ARALIK)

Bir veri grubundaki bulunan en büyük değer ile en küçük değerin farkına açıklık denir.

STANDART SAPMA

Standart sapma nedir?.. Standart sapma yukarıdaki anlatılanlara göre daha zor olduğu için standart sapmayı ayrı bir başlık altında anlattık.

Standart sapma konu anlatımı için TIKLA… Veya Veri – Sayma – Olasılık TESTİ ÇÖZ (Matematik SINAVI çöz)

BEĞENDİYSEN PAYLAŞ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir