8. Sınıf Türkçe Sınavı 2019

yabancilara turkce ogretimi sinav ornekleri - 8. Sınıf Türkçe Sınavı 2019
8. sınıf türkçe sınavı 2019, 8. sınıf türkçe sınavı, 2018 – 2019 türkçe sınavı, 8. sınıf 1. türkçe sınavı 2019, 8. sınıf sınavları, 8. sınıf seviye tespit sınavı 2019…

8. Sınıf Türkçe Sınavı

(sinavsever.com)

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
 1. A) Gözlerimle aradım, zil butonuna benzer bir

şey de göremedim.

 1. B) Yanımızda, ne olur ne olmaz diye alınmış

yarım çuval peksimet vardı.

 1. C) Biz bu işin içine girip de aranızdaki ahengi

bozmayalım.

 1. D) Her geçen gün, eski dostlarını daha çok

arıyordu.

 

Sevgi konusuna dokunmayan yazarların

düşüncelerine pek güvenim yok. “Bu konuda

söyleyecek şey mi kaldı, bilineni mi

yineleyeyim!” diye kendilerini savunanların

bile doğru yolda olduğu kanısında değilim.

Başka konularda yeni şeyler mi söylüyor

hepsi sanki? Hem sevgi, diğer konularla bir

tutulamaz. Çünkü sevgi, bir seferde anlatılıp

geçilecek kadar basit bir konu değildir.

2.Bu metnin yansıtmak istediği anlama, en

büyük ipucunu veren kelime aşağıdakilerden

hangisidir?

 1. A) Yeni B) Sevgi
 2. C) Sanki D) Kendi

 

 1. “ Kaymakamla iki yardımcısı da boş kalan

kompartımana rahatça yerleştiler.” cümlesindeki

“boş” sözcüğünün karşıtı aşağıdakilerin

hangisinde kullanılmıştır?

 1. A) Masanın üzerinde yalnızca su ile dolu bir şişe vardı.
 2. B) Bugün doluyum ama istersen yarın görüşebiliriz.
 3. C) Ruhum, gördüğüm çiçeklerin coşkusuyla dolu.
 4. D) Sağanak şeklinde başlayan yağmur, birden doluya çevirdi.

 

(1)Söz konusu kitap 224 sayfadan oluşuyor.

(2)İlk basımı Şubat 2013’te yapıldı. (3)Yazar,

bu kitapta önce Bosna’nın coğrafi özelliklerinden

söz ediyor. (4)Kitap, Bosna’ya ilişkin yazılmış samimi bir günlük niteliğinde.

4.Numaralandırılmış cümlelerden hangisi

öznel bir yargı içermektedir?

 1. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

Daha önceden gözyaşlarıyla izlemiş olduğum

bu oyun, aslında çok acıklı bir trajediy-

1

di fakat oyuncuların yapmacık konuşmaları

2

ve acemi hareketleri onu, seyircilerin katıla

3                                      4

katıla güldüğü bir komediye çevirmişti.

5.Bu cümledeki numaralandırılmış sözcüklerden

hangisi düşüncenin yönünü değiştirmiştir?

 1. A) 1 B) 2    C) 3    D) 4

 

Haldun Taner’i Kemal Tahir’in evinde tanıdım.

Arada sırada ziyaretime gelirdi. Başında

beresi, sırtında yağmurluğu… Daima

güler yüzlü, gerçek bir edebiyat adamıydı.

Kemal Tahir onun öykü ve tiyatroyla yetinmesine

hayıflanır “Niye roman yazmaz ki?..”

derdi. Fakat o, iyi ki o güzel oyunları yazdı.

6.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Haldun Taner’in kişiliği
 2. B) Kemal Tahir’in yazarlığı
 3. C) Haldun Taner ile Kemal Tahir’in dostluğu
 4. D) Haldun Taner ve Kemal Tahir’in eserleri

 

 1. Aşağıdaki metinlerden hangisi 3. kişi ağzıyla

anlatılmıştır?

 1. A) Vapura binmemle köye varmam bir oldu.

Köpekli adamı evinde buldum. Birlikte çay

içtik. Uzun uzun sohbet ettik.

 1. B) Bu limana bir öğle zamanı, bir trenin

üçüncü mevki vagonuyla vardık. Kar bütün

limanı kaplamıştı.

 1. C) Sahilde bekleyen tayfalara halatı verdik.

Onların seslerini çıkarmadan bütün kuvvetleriyle

küreklere asılmasını izledik.

 1. D) Kafasını iki yana sallar, denize bir daha

bakar, bir ferahlık duyardı. Sonra da denizi

su içer gibi doya doya seyrederdi.

 

Vehbi, suya dalmak üzereydi ki o anda durakladı.

Sudaki arkadaşı ona bir şey gösteriyordu.

Vehbi, arkadaşının gösterdiği yere

baktı. Yunuslar sürü hâlinde suya bir dalıp

bir çıkarak uzaklara doğru gidiyorlardı.

İçlerinden biri, sürüden epey uzakta kalmıştı.

Vehbi, suya girip arkada kalan yunusa

doğru yüzmeye başladı. Yaklaştığında onun

yaralı olduğunu gördü. Kıyıdaki arkadaşlarına

seslenerek onlardan yardım istedi.

8.Bu parçaya göre “yunusun yaralı oluşu”

hikâyenin hangi unsurudur?

 1. A) Zaman B) Yer
 2. C) Olay D) Şahıs

 

Otobüsle dolaşmak benim için vazgeçilmez

bir hobi. (1)Hatta kent dolaşmaları çok sevdiğim

bir uğraş. (2)Çok da yararlı. (3)Ama

gitgide dolaşmalar zorlaşıyor. (4)Çünkü

dolaşmayı sevdiğim semtlerin otobüsleri

artık zamanında gelmiyor.

9.Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden

hangisi, kendinden önceki cümleyle

neden-sonuç ilişkisi kurmuştur?

 1. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

Bu arada, masanın karşısındaki duvar saati

yaşamı öğütmeye devam ediyor ve albayın

zayıf, yılların kuruttuğu parmakları, mendil

aracılığıyla, hiçbir ihtiyaç yokken, inatla

gözlük camlarını silmeyi sürdürüyordu.

10.Bu parçaya göre “duvar saatinin yaşamı

öğütmeye devam etmesi” ne demektir?

 1. A) Geçmişe dönmenin imkânsız olması
 2. B) Zamanın hiç durmadan ilerlemesi
 3. C) Gelecek için hazırlanmanın gerekli olması
 4. D) Zamanın ancak saat aracılığıyla ölçülebilmesi

 

 1. Yokuş bitip de düz yola girdiğinde alnındaki

terleri silip neşeli bir türkü söyledi.

 1. At, bu uzun yokuşu çıkarken ara sıra

zorlanıyor; durmak istiyordu.

 1. Hiç tereddüt etmeden atını mahmuzlayıp

yokuş yukarı çıkmaya başladı.

 1. Taşlı ve uzun yokuşun başına vardığında

durdu, birkaç kez derin derin nefes aldı.

 1. Buna karşı o da atının yelesini sıvazlayarak

onu tekrar yürümeye âdeta ikna

ediyordu.

11.Olayların oluş sırasına göre, numaralandırılmış

cümleler nasıl sıralanmalıdır?

 1. A) 2, 1, 4, 5, 3 B) 3, 5, 2, 1, 4
 2. C) 4, 3, 2, 5, 1 D) 5, 4, 3, 1, 2

 

Bugün tarihimizi iyi inceleyebilmek için

Osmanlıcaya hâkim olmak, bunun yanında

Batı tarihçiliğini iyi izlemek gerekir. Bana,

siz bütün kariyeriniz boyunca ne yaptınız,

diye sorarsanız şunu söyleyebilirim: Bütün

çabalarım Türk tarihçiliğini modern tarihçilik

düzeyine çıkarmaktır. Benim tarih anlayışım

devletlerin tarihini ortaya çıkarmaktan

ziyade halkın tarihini, halkın geçmişte nasıl

yaşadığını, sosyal hayatını, ekonomisini,

gündelik yaşantısını ve bunları belirleyen

şartları ortaya çıkarmaktır. Bizim tarihçiliğimiz

ise bu konulara yeni yeni ilgi duyuyor.

12.Bu metinde, yazara yöneltilmiş aşağıdaki

sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

 1. A) Siz kariyeriniz süresince Türk tarihçiliği için

ne yaptınız?

 1. B) Günümüzde tarihimizi tam anlamıyla inceleyebilmek

için ne yapmalıyız?

 1. C) Size göre Türk tarihçiliğine kimler yön

vermiştir?

 1. D) Bizim tarihçiliğimiz halkın tarihine ne zamandan

beri ilgi duyuyor?

 

 

Adaya geldiğimizde ilk olarak kahveyi

gördük. İçinde renkli ve yerel giysileriyle

genç kızlar çalışıyordu. Biraz ötede küçük

bir hayvanat bahçesi vardı. Birkaç ağacın

gölgelediği kıyıda ise minimini bir plaj

görünüyordu. İnce yağmur damlalarının

altında bir çocuk, annesinin yardımıyla

denize giriyordu.

13.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Deneme B) Biyografi
 2. C) Sohbet D) Gezi yazısı

 

 Koparmak üzere olduğu papatya ağlıyor

ve ona “Eğer beni koparırsan yapraklarım

kurur.” diyordu.

 

14.Bu cümledeki söz sanatları, aşağıdakilerin

hangisinde birlikte verilmiştir?

 1. A) Kişileştirme – Konuşturma
 2. B) Konuşturma – Abartma
 3. C) Mecaz – Benzetme
 4. D) Abartma – Mecaz

 

Daha üç gün tatili olmasına rağmen aynı

akşam hastaneye geri döndü. Bir şeyler

yapmalıydı. Kendini oyalamak istiyordu. Şu

anda kararlı olmalıydı…

15.Konusu dikkate alındığında, bu parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?

 1. A) Bu ona iyi gelmişti. Söylenenler onu rahatlatmıştı.

Ameliyat saatini sakince beklemeye

başlamıştı.

 1. B) Çünkü içinde yine kararsız kalma korkusu

vardı. Ancak biliyordu ki vereceği karar, ardındaki

köprüleri atmak anlamına gelecekti.

 1. C) Karşısındaki adamın okuduğu gazeteyi

görünce üç haftadır yolda olduğunu fark etti.

 1. D) Her şeye rağmen yürümeye devam etti ve

otele vardı. Fakat arkadaşının hastaneye iki

saat önce gittiğini öğrendi.

 

 

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış

yazılmıştır?

 1. A) Hiçbir B) Herhangi bir
 2. C) Herkes D) Herşey

 

Aşağıdaki levhalar, ilgili yerlere asılmak için

yazılmıştır:

1-Giriş   2-Müdür   3-dolmuş durağı   4-vezne

17.Yazım kurallarına uygun olan levhaların numaraları aşağıdakilerin hangisinde birlikte

verilmiştir?

 1. A) 1 – 2 B) 1 – 4
 2. C) 2 – 3 D) 3 – 4

 

 Güzelliğin on par( )etmez

Bu bendeki aşk olmasa

Eğlenecek yer bulaman

Gönlümdeki köşk olmasa

Âşık Veysel

18.Bu dörtlükte yay ayraçla belirtilen yere

“sesin ölçü gereği düştüğünü göstermek

için” aşağıdaki noktalama işaretlerinden

hangisi konmalıdır?

 1. A) Eğik çizgi (/) B) Kesme işareti (’)
 2. C) Kısa çizgi (-) D) Ünlem işareti (!)

 

 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi,

durum fiilidir?

 1. A) Sonbahar rüzgârlarıyla birlikte yapraklar da

sararmıştı.

 1. B) Elindeki kâğıda güzel bir lale resmi çizmişti.
 2. C) Evimizin minik kedisi, kaloriferin altına kıvrılıp

uyumuştu.

 1. D) Sabahtan beri misafirleri için yemek pişiriyordu.

 

 1. Aşağıdaki fiillerden hangisi, bildirme kipindedir?A) Görüşülecek B) Katılmalısın   C) İzleyelim   D) Okusak
 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi

basit fiildir?

 1. A) Kırmızı arabasını iki günde bir yıkatırdı.
 2. B) Bu ahşap evde yıllarca tek başına
 3. C) Nihayet, bulutlarla kucaklaşan zirveye

varabilmiştik.

 1. D) Havalandırmak için bütün eşyaları bahçeye

çıkarmıştı.

 

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kastedilen

zaman ve anlam “gelecek zaman”dır?

 1. A) Sağlıklı yaşamak için günde bir saat spor

yapıyor.

 1. B) Teyzem her sene yazın memlekete gidiyor.
 2. C) Şu anda mutfakta yemek hazırlıyor.
 3. D) Haftaya trenle Eskişehir’e gidiyor.

 

2018 – 2019 sekizinci sınıf türkçe sınavı sona erdi… DOĞRU CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLA…

Daha fazla 6. sınıf türkçe sınavı, 6. sınıf sınavı, 6. sınıf seviye tespit sınavı çözmek için https://sinavsever.com adresini ziyaret edebilirsin…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEĞENDİYSEN PAYLAŞ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir