8. Sınıf İnkılap Tarihi Sınavı 2019

8 sinif t c inkilap tarihi ve ataturkculuk ders kitabi - 8. Sınıf İnkılap Tarihi Sınavı 2019
8. sınıf İNKILAP TARİHİ sınavı 2019, 8. sınıfİNKILAP TARİHİ sınavı, 2018 – 2019 İNKILAP TARİHİ
sınavı, 8. sınıf 1. İNKILAP TARİHİ sınavı 2019, 8. sınıf sınavları, 8. sınıf seviye tespit sınavı 2019…

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sınavı 2019

1.- Selanik     -Manastır         -Sofya

Aşağıda verilen bilgiler yukarıdaki şehirlerle eşleştirildiği zaman hangisi dışarıda kalır?

A)Milli mücadelenin lideri olması

B)Askeri ateşelik görevinde bulunması

C)Matematik öğretmeninin “kemal” adını vermesi

D)Fikir hayatının oluşmaya başlaması

 

2.Artık vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, ilim marifet ve yüksek medeniyet istiyor.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal yukarıda verilen sözü ile hangi seçeneği vurgulamak istemiştir?

 

A)Tam bağımsızlık

B)Yenilik ve inkılap

C)Sömürgecilik

D)Demokrasi

 

3.Size ben taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye değin yerimizi başka güçler ve komutanlar alabilir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Çanakkale cephesinde Mustafa kemal yukarıda verilen sözü ile kişilik özellikleri kıyaslandığı zaman hangi seçeneğe ulaşılır?

 

A)İleri görüşlü

B)Cesur

C)kararlı

D)Alçak gönüllü

 

4.FERHAT: Mustafa Kemal okul çağına geldiği zaman Zübeyde hanım, oğlunun geleneklere uygun bir okul olan mahalle mektebine gitmesini istedi.

 

ŞİRİN:Ali Rıza efendi ise oğlunun çağdaş eğitim alarak, aydın ve ileri görüşlü bir insan olması için Şemsi efendi okuluna gitmesini istedi.

 

Yukarıda Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi söylenebilir?

 

A)Her iki öğrencide doğru bilgi vermiştir.

B)Yalnız Ferhat doğru bilgi vermiştir.

C)Her iki öğrencide yanlış bilgi vermiştir.

D)Yalnız şirin doğru bilgi vermiştir.

 

  1. HARPAKADEMİSİ – MAHALLE MEKTEBİ

ASKERİ İDADİ

Yukarıda verilen kavramlardan hangisi aşağıda verilen soruların cevabı olamaz?

 

A)Mustafa Kemal’in öğrenime başladığı ilk okuldur.
B)M. Kemal’in Manastırda eğitim gördüğü okuldur.
C)Mustafa Kemal’in askeri öğrenime başladığı okuldur.
D)Mustafa Kemal’in mezun olduğu son okuldur.

 

  1. “Uygarlığın emrettiğini ve istediğini yapmak insan olmak için yeterlidir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözü hangi seçenek ile ilişkilidir?

A)Barışçılık
B)Çağdaşlık
C)Bağımsızlık
D)Milliyetçilik

 

 

7.Osmanlı devletinin tamamını “Osmanlı vatandaşı olarak görmek” ve böylece devletin yıkılmasının önüne geçmek… olarak tanımlanan fikir akımı hangisidir?

A)Turancılık

B)Osmanlıcılık

C)Batıcılık

D)İslamcılık

 

 

  1. “Türk’ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet tutsak olmaktansa yok olsun daha iyidir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal, yukarıda verilen sözü ile hangi seçeneği vurgulamış olabilir?

A)Milli irade

B)Ekonomi
C)Bağımsızlık
D)Cesaret

 

 

 

9.Mustafa Kemal’in aile hayatı ile ilgili bir pano hazırlamak isteyen bir öğrenci hangi ismi bu panoya yazmamalıdır?

A)Zübeyde hanım

B)Namık kemal
C)Ali rıza efendi
D) Makbule hanım

 

 

10.Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar düşünüldüğü zaman daha çok hangi alanla ilgili olduğu görülür?

A)Askeri

B)Ekonomi

C)Siyasi
D)Sağlık

 

11.Birinci dünya savaşı sırasında bir askerin ailesine yazdığı mektupta;

-Muş ve Bitlis’i Mustafa Kemal komutan ve azimli askerleri sayesinde düşman işgalinden kurtarmayı başardık. Allah nasip ederse buradaki mücadelemiz başarıya ulaşacaktır.

Yukarıda mektubuna bu satırları yazan asker hangi cephede savaşıyor olabilir?

A)Kanal cephesi

B)Hicaz Yemen cephesi
C)Kafkas cephesi
D)Suriye cephesi

 

 

 

12.Almanya Osmanlı devletini kendi yanında savaşa çekmek ve böylece Müslümanların gücünden faydalanmak istiyordu.

Müslümanların gücü ile hangi seçenek vurgulanmış olabilir?

A)Padişahlık makamı

B)Halifelik makamı

C)Saltanat makamı

D)Meclisi Mebusan’ın gücü

 

 

  1. Galiçya Romanya Makedonya

Yukarıda verilen cephelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Müttefiklerimize yardım cepheleridir.
B)Savunma cepheleridir.
C)Taarruz cepheleridir.
D)Almanya’ya yardım için açılmış cephedir.

 

 

14.Üçlü İtilaf ve Üçlü ittifak devletlerinin tamamı düşünüldüğü zaman iki tarafında ana devletleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)İngiltere – Osmanlı devleti
B)Osmanlı devleti – İtalya
C)İngiltere – Almanya
D)Almanya – İtalya

 

 

15.Almanya’nin düşmanı olan İngiltere, özellikle Osmanlı devletinin Almanya yanında savaşa girmesine karşı çıkmış ve tarafsız kalmasını istemiştir.

Yukarıda verilen bilgi Osmanlı devletin hangi özelliğinin kullanılmamasına yöneliktir?

A)Ekonomik güç
B)Siyasi güç
C)Dini güç

D)Jeopolitik güç

 

  1. -Sömürgecilik -Hammadde

-Sanayi inkılabı     -silahlanma yarışı

Yukarıda verilen kavramlar ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru olur?

A)Dünya savaşının özel nedenlerindendir.
B)Dünya savaşında İngiltere sömürge elde etmek istemiştir.
C)Tüm verilenler dünya savaşının genel nedenleridir.
D)Osmanlı devleti sömürgeler elde etmek için dünya savaşına girmiştir.

 

 

  1. Rusya’da meydana gelen Bolşevik ihtilali ile ilgili iki cephe arasında bağlantı kurmak isteyen bir öğrenci hangi iki cephe gurubunu seçmelidir?

A)Çanakkale – Kanal

B)Kanal – Kafkas

C)Kafkas – Hicaz
D)Çanakkale – Kafkas

 

 

18.Mustafa Kemal’in dünya savaşında mücadele ettiği cepheler arasında hangisi yoktur?

A)Çanakkale
B)Kafkas
C)Suriye
D)Galiçya

 

 

19.Kutsal topraklara yardım amacı ile Osmanlı devleti tarafından açılmış fakat başarılı olmadığımız cepheler hangileridir?

A)Çanakkale
B)Kafkas
C)Suriye
D)Galiçya

 

 

20.Osmanlı devleti I. Dünya savaşının ateşkes antlaşması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Mondros

B)Mudanya

C)Montrö

D)Wilson ilkeleri

 

2018 – 2019 sekizinci sınıf inkılap tarihi sınavı sona erdi… DOĞRU CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLA…

Daha fazla 8. sınıf inkılap tarihi sınavı, 8. sınıf sınavı, 8. sınıf seviye tespit sınavı çözmek için https://sinavsever.com adresini ziyaret edebilirsin…

 

 

BEĞENDİYSEN PAYLAŞ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir