7. Sınıf Din Kültürü Sınavı 2019

index - 7. Sınıf Din Kültürü Sınavı 2019

7. sınıf din kültürü sınavı 2019, 7. sınıf din kültürü sınavı, 2018 – 2019 din kültürü sınavı, 7. sınıf 1. din kültürü sınavı 2019, 7. sınıf sınavları, 7. sınıf seviye tespit sınavı 2019…

7. Sınıf Din Kültürü Sınavı

(sinavsever.com)

 

 1. İlk insan ilk peygamberdir. 
  II. Peygamberler gönderildikleri milletle aynı dili konuşurlar. 
  III. Sonpeygamber Hz. Muhammed(sav)’dir. 
  IV. Melekler de peygamber olabilir.
  1. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I 

  B) II, III 
  C) I, II, III 
  D) I, II, III, IV
 1. Kur’an – Hz. Muhammed(sav) 
  II. Zebur – Hz. Davud(as) 
  III. Tevrat – Hz. Musa (as) 
  IV. İncil – Hz. Nuh(as) 
  2. Yukarıdaki kutsal kitap ve peygamber eşleştirmelerinden hangisiyanlıştır?
  A) I.

  B) II. 
  C) III.
  D) IV.
 1. Aşağıdakilerden hangisi vahyin gönderiliş amacı için en doğru seçenektir?
  A) İnsanlar arasındaki ilişkiler hakkında bilgi vermek için 

  B) Ölüm ötesi hakkında bilgi vermek için 
  C) İnsanlık tarihi hakkında bilgi vermek için 
  D) İnsanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak için

 

“Ey Muhammed! Onlar, sana indirilen Kitab’a da, senden önce indirilene de inanırlar; ahirete de yalnız onlar kesinlikle inanırlar.” (Bakara suresi 4. ayet. )

 1. Bu ayete göre İslam’daki ilahî kitap anlayışı ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İslam dini, yalnız Kur’an’a değil, daha önce gönderilen ilahî kitaplara da iman etmeyi emretmektedir. 

  B) İlahî kitaplara inananlar ahirete de inanırlar. 
  C) İslam dini ilahî kitapların hepsine günümüzdeki şekliyle de iman etmeyi gerektirir. 
  D) Kitaplara iman, İslam inancının temel esaslarından biridir.
 1. Namaz niçin kılınır?
  A) Beden sağlığımızı korumak için 

  B) Allah emrettiği için 
  C) Zayıflamak için 
  D) İtibar sağlamak için

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinamazın içindeki şartlardandır?
  A) Abdest 

  B) Kıble 
  C) Kıraat 
  D) Vakit
 1. Hangi namazın rükû ve secdesi yoktur?
  A) Bayram namazı 
  B) Cenaze namazı 
  C) Teheccüd namazı 
  D) Sabah namazı

 

 1. İslam’da ilk ezanı okuyan sahabe kimdir?
  A) Hz. Zeyd binSabit

B . Hz. Ebu Bekir 
B) Hz. Ömer 
D) Hz. Bilal-i Habeşi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisiabdestin farzlarından değildir?
  A) Ayakları yıkamak 

  B) Yüzü yıkamak 
  C) Başı meshetmek 
  D) Ağıza su vermek
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hicretin sebeplerinden biri değildir? 
  A) Müşriklerin eziyet ve baskılarından kurtulmak için 
  B) İslam’ın yayılmasına uygun bir ortam oluşturmak için 
  C) İslam’ı rahat bir şekilde yaşamak için 
  D) Medine’yi keşfetmek için

 

“Yaratan, Rabb’inin adıyla oku, 
O insanı alaktan yarattı. 
Oku O Rabb’in kerem sahibidir. 
O insana kalemle yazmayı ve
Bilmediğini öğretendir.” 
(Alak suresi 1-5. ayetler.) 
11. Ayetlerde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmemiştir?
A) Kalemle yazmanın önemine 

B) Okumanın önemine 
C) Öğrenmenin sadece yazarak olacağına 
D) İnsanı Allah’ın yarattığına

 

 1. Hz. Muhammed kendisine vahiy getiren melekle arasında geçenleri ilk defa kime anlatmıştır?
  A) Hz. Ömer’e 

  B . Hz. Ali’ye 
  C) Hz. Ebu Bekir’e 
  D) Hz. Hatice’ye

13. Aşağıdaki olaylar oluş tarihlerine göre hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
I- Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti

II- Hz. Muhammed’in Mekkelileri İslam dinine davet etmeye başlaması
III- Bedir Savaşı
IV- Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi

A) II-I-III-IV 
B . ll-lll-lV-l 
C)  l-ll-lV-lll 
D)  l-lll-ll-lV

 1. Aşağıdakilerden hangisiKur’an’ın temel konularından biri değildir?
  A) Ahlak 
  B) Sağlık 
  C) İnanç 
  D) İbadet
 1. Sabırla özdeşleştirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Salih 

  B) Hz. Eyüp 
  C) Hz. Âdem 
  D) Hz. Yunus
 1. Kur’an’da kıssalar niçin anlatılmıştır?
  A) İnsanları doğruya ve güzele yönlendirmek için 
  B) Tarihî bir olayı anlatmak için 
  C) İnsanların meraklarını gidermek için 
  D) İnsanların bilgisi olması için
 1. Aşağıdakilerden hangisi, hoşlanmayacağı şekilde bir kimsenin arkasından konuşmasına verilen addır?
  A) Kıskançlık 
  B) Hırsızlık 
  C) Gıybet 
  D) Haset
 1. Bir insanın kendisini diğer insanlardan üstün görmesine ne denir?
  A) Haset 

  B) Gıybet 
  C) Kibir 
  D) Kıskançlık
 1. Bir suçu veya kötü bir davranışı bilerek bir başkasına yüklemeye ne denir?
  A) Gıybet 

  B) İftira 
  C) Haset 
  D) Büyüklenmek

 Ali, sınıfındaki çalışkan arkadaşları gibi olmayı istemektedir. “Ben de onlar gibi derslerime düzenli çalışmalıyım ve notlarımı yükseltmeliyim” demektedir.

 1. Ali’nin bu yaptığı davranış aşağıdakilerden hangisinin içine girmektedir?
 2. a) Hüsnü (iyi) Zan b) Sui (kötü) Zan
 3. c) Hased d) Gıpta
 1. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın eseridir?
  A) Mesnevi

  B) Makâlât 
  C) Er-Risale
  D) Divan-ı Hikmet

 

 

 1. Namaz hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Hasta iken namaz kılmak zorunludur. 

  B) Ezan okumak namazın şartlarından biridir. 
  C) Bütün ilahi dinlerde benzer şekilde emredilmiştir. 
  D) Peygamberimize Miraç’ta hediye edilmiştir.
 1. Kunut duaları aşağıdaki namazlardan hangisinde okunur?
  A) Vitir 

  B) Teravih 
  C) Cuma 
  D) Bayram
 1. Abdestin alınış sırasında kollar yıkandıktan sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  A) Ağza ve burna su verilir. 

  B) Başın 1/4’ü meshedilir. 
  C) Ayaklar topuklarla birlikte yıkanır. 
  D) Kulak temizlenir ve ense meshedilir.
 1. Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şartlarından (içindeki farzlarından) biridir?
  A) Abdest almak 

  B) Niyet etmek 
  C) Kıbleye dönmek 
  D) Rüku’ya eğilmek

2018 – 2019 sekizinci sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi sınavı sona erdi…DOĞRU CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLA…

Daha fazla 7. sınıf  din kültürü ve ahlak bilgisi sınavı, 7. sınıf sınavı, 7. sınıf seviye tespit sınavı çözmek için https://sinavsever.com adresini ziyaret edebilirsin…

BEĞENDİYSEN PAYLAŞ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir